Implementăm Directiva Ecodesign 2009/125/EC

   Implementăm directiva de proiectare ecologică 2009/125/CE

      Intrăm în ultima perioadă înainte de introducerea cerințelor Directivei de proiectare ecologică 2009/125/CE și Regulamentul Comisiei (UE) 2019/1784 privind sursele de energie pentru sudare.

      Aceste reglementări sunt menite să reducă consumul de energie electrică al echipamentelor de sudură și să garanteze serviciul acestora timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimului exemplar al unui anumit model. 

      Pe scurt, pe lângă obligațiile suplimentare de service impuse producătorilor de dispozitive, există și cerințe tehnice pentru dispozitivele în sine.

      De la 1 ianuarie 2023, dispozitivele de sudura nou introduse:

  • va putea extrage maximum 50 W din rețea în starea inactivă (standby)
  • au un randament minim de peste 85% (80% pentru dispozitivele monofazate).

      Aceste cerințe se aplică tuturor surselor de energie de sudură (inclusiv dispozitivelor de tăiere cu plasmă), cu excepția celor pentru:

  1.  Sudarea cu arc scufundat
  2.  Sudare cu arc cu sarcină limitată
  3.  Sudare prin rezistență
  4.  Sudura cu crampoane

      Compania RYWAL-RHC ca producător de dispozitive sub marca MOST (modele FANMIG; FANCUT; PONTE și FANCUT) se pregătește de doi ani pentru această schimbare. Toate dispozitivele noi pe care le vom oferi după 1 ianuarie 2023 îndeplinesc cerințele de Ecodesign.

      Pe de altă parte, mașinile semiautomate de sudat MIG/MAG cu reglare în trepte a curentului de sudare, care nu îndeplinesc cerințele Ecodesign, vor fi vândute până la epuizarea stocurilor.

      Manualele de utilizare și declarațiile UE de conformitate pentru dispozitivele care îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică conțin prevederi relevante.

      Nu se aplică restricții clienților care folosesc deja astfel de aparate de sudură sau care vor cumpăra dispozitive uzate. Directiva privind proiectarea ecologică se referă numai la dispozitivele nou introduse pe piața UE!