Termeni și condiții

 1. Informații generale

Prezentul document („Termeni și Condiții”) guvernează raporturile dintre societatea RYWAL RHC ROMÂNIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Brașov, str. Calea Făgăraşului nr. 59, standurile 60-67, jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/165/2013, având cod unic de înregistrare RO 31179110 („Societatea”/”Vânzătorul”) și persoanele care utilizează („Utilizatorul”/”Clientul”) pagina de internet www.rywal.ro („Site-ul”) și/sau produsele promovate de Societate prin intermediul Site-ului (”Produsele”).

Accesarea și utilizarea Site-ului de către Utilizatori este condiționată de respectarea, de către aceștia, a prezentului document și a prevederilor legale aplicabile. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea conținutului Site-ului, respectiv contractarea Produselor, implică aderarea Utilizatorului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul a fost în prealabil informat că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREVEDERILE DIN ACEST DOCUMENT, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI, SAU DUPĂ CAZ, SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A SĂ NU COMANDAȚI PRODUSELE OFERITE DE SOCIETATE, DUPĂ CAZ.

Societatea poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagina periodic pentru a citi „Termenii și Condițiile” aplicabili. Folosirea în continuare a serviciilor Site-ului reprezintă acceptarea modificarilor aduse prezentului document.

 1. Accesarea Site-ului

Accesarea Site-ului este posibilă fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator. Pentru a putea comanda Produse direct pe Site, Societatea va solicita Utilizatorilor, la momentul plasării comenzii, să își exprime acordul cu privire la acești Termeni și Condiții precum și să confirme citirea și luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal. Acceptul Utilizatorilor se va realiza prin bifarea căsuțelor specifice, respectiv:

 • Am citit și accept Termenii și Condițiile
 • Am citit și am luat cunoștință de Politica de confidențialitate

Prin bifarea căsuței referitoare la Termeni și Condiții, Utilizatorii înțeleg că au luat la cunoștință de termenii și condițiile pe care aceștia vor trebui să le respecte în cazul în care vor efectua comenzi de la societatea RYWAL RHC ROMÂNIA S.R.L., Contractul de vânzare (astfel cum este definit în cele ce urmează) urmând a fi guvernat de prezentul document.

Prin bifarea căsuței referitoare la Politica de confidențialitate, Utilizatorii înțeleg că Societatea le-a respectat dreptul acestora de a fi informați în legătură cu datele lor cu caracter personal prelucrate de Societate, în conformitate cu prevederile articolelor 13 și 14 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 1. Responsabilitățile Utilizatorilor

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorii se obligă să nu întreprindă una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

 • încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod a oricărui conținut pentru care nu au dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții;
 • încărcarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod, a oricărui tip de publicitate, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări;
 • promovarea sau furnizarea de informații despre modul de derulare a activitătilor ilegale, promovarea actele de rănire fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană sau promovarea oricărui act de cruzime față de animale;
 • postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod de date cu caracter personal (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de catre ceilalți Utilizatori;
 • oricare alte acțiuni / fapte care ar putea prejudicia Societatea / angajații, colaboratorii sau partenerii de afaceri ai acesteia.

Utilizatorul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/conținutului acestuia. Utilizatorul va răspunde pentru încălcarea prezentului document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor Societatii și pentru orice daune provocate Site-ului, conținutului acestuia, societății Rywal RHC România S.R.L. sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Societatea descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății (cum ar fi furnizarea de informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, publicarea unui conținut pornografic/erotic, furt de identitate / profil fals, spam și limbaj inadecvat, etc.), societatea Rywal RHC România S.R.L. își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Utilizatorului pe Site. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa Societatii, la datele de contact indicate pe Site, pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

 1. Reguli generale utilizare Site

Utilizatorii pot vizualiza informațiile publicate pe Site fără a fi necesară crearea unui Cont în acest sens. Prin intermediul Site-ului, Utilizatorii pot studia toate produsele prezente în oferta Rywal RHC România S.R.L. și pot solicita o ofertă de preț prin completarea formularului de contact disponibil pe site.

La solicitarea de preț efectuată de către Utilizatori, Societatea va transmite oferta de preț ce va include toate condițiile de vânzare ale produselor Societății, cum ar fi: numele produsului; fotografia produsului; specificațiile produsului, în baza informațiilor furnizate de producător/distribuitor; prețul produsului. În afară de prețul produsului, oferta poate include și prețul transportului său către utilizator/client în funcție de diferitele moduri de transport agreate de Rywal RHC România S.R.L., conform mențiunilor de pe Site.

Transmiterea solicitării ofertei de preț de către Utilizator este considerată ca o cerere de încheiere a contractului de vânzare cu Societatea. Prin acceptarea de către Utilizator a ofertei transmisă de Societate se încheie un contract de vânzare între Societate și Utilizator (”Contractul de vânzare”).

Utilizatorul recunoaște că drepturile și obligațiile individuale care decurg din Contractul de vânzare, dreptul de retragere din Contractul de vânzare, livrarea produselor, garanția calității produselor, revendicarea, răspunderea Societății în calitate de vânzător și alte reclamații legate de relația contractuală între Utilizator și Societate sunt cuprinse în prezentul document.

 1. Rezerva dreptului de proprietate

Societatea Rywal RHC România S.R.L. își rezervă dreptul de proprietate asupra produselor pentru care Utilizatorul a acceptat oferta de preț, până la achitarea integrală a prețului Produselor de către cumpărător.

Utilizatorul nu are dreptul să întrăineze sub nicio formă produsele neachitate integral și care se află încă în proprietatea Societății Rywal RHC România S.R.L.

Riscul se transferă la Utilizator la momentul în care Produsele sunt recepționate de Utilizator.

 1. Comanda

Utilizatorul poate transmite solicitări de ofertă pentru Produsele comercializate de către Vânzător pe Site, prin completarea formularului de contact disponibil pe site, telefonic – prin comunicarea detaliilor necesare agentului responsabil sau prin e-mail. O comandă nu va fi considerată finalizată, decât în momentul în care Vânzătorul trimite confirmarea înregistrării acceptării ofertei de către Utilizator pe e-mail.

Toate Comenzile vor putea fi transmise exclusiv în limba română. Prin transmiterea solicitării de ofertă, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziționare a produselor, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării solicitării de ofertă și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului în vederea acceptării comenzii și/sau executării contractului intervenit între Vânzător și Client.

Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător pe suport durabil, de exemplu e-mail. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care a fost solicitată oferta de către Client. În situaţia în care solicitarea de ofertă/comanda înregistrată nu poate fi acceptată, integral sau parțial, de către Vânzător, indiferent de motiv, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație, fără întârziere.

În cazul în care nu se poate onora un contract încheiat din motive care nu pot fi imputabile Vânzătorului (produsul nu mai e disponibil imediat – întârzieri la livrare faţă de termenul convenit)-, a fost depistată o eroare tehnică după acceptarea comenzii de către Vânzător ori sunt constatate neconformități privind produsul/comanda în momentul procesului de expediere al produselor), Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație și, dacă părţile nu se inteleg altfel, i se vor rambursa sumele plătite în avans pentru acel(e) produs(e) în cel mult 7 zile de la incetarea contractului.

Vânzătorul poate rezilia Contractul de Vânzare, printr-o notificare prealabilă transmisă Clientului prin printr-un e-mail sau orice mijloc de comunicare ales de către Vânzător care face posibilă primirea comunicării de către client, fără a putea fi obligat la plata de despăgubiri, în cazul în care:

– în cazul în care Produsele ar fi trebuit achitate prin bancă (Ordin de Plată / depunere numerar), dacă suma datorată de Client nu este depusă în contul indicat în termenul indicat de Vânzător;

– datele furnizate de către Client sunt incomplete sau incorecte;

– activitatea Clientului pe Site produce și/sau poate produce daune de orice natură, prejudiciază în orice fel Site-ul, Societatea și/sau partenerii acesteia;

Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești Termeni și Condiții și că este de acord cu acești Termeni și Condiții.

 1. Prețul Produselor

Prețul produselor va fi prevăzut în oferta transmisă de către Vânzător ca răspuns la solicitarea de ofertă din partea Clientului, precum și în factura fiscală emisă de Vânzător, la care se adaugă T.V.A. și alte taxe stabilite de lege. Prețul va fi achitat în concordanță cu facturile corespunzătoare produselor livrate.

Facturile se vor achita prin transfer bancar, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii facturii de către Vânzător. În caz de nerespectare a termenului de plată sau în caz de decădere din beneficiul termenului, Cumpărătorul se află de drept în întârziere prin simplul fapt al îndeplinirii termenului de plată, începând cu ziua imediat următoare îndeplinirii datei scadente.

În cazul în care plata nu este efectuată în întregime sau este efectuată cu întârziere, Clientul va datora Vânzătorului penalități în cuantum de 0,15%/zi de întârziere, calculate la suma datorată și neachitată, până la data achitării integrale a sumei restante. Valoarea penalităților va putea depăți valoarea debitului asupra căruia sunt calculate. Părțile convin că imputația plății se va face potrivit dispozițiilor art. 1509 Cod civil, respectiv mai întâi asupra penalităților, apoi asupra debitului principal, pentru fiecare factură fiscală în parte, în ordine cronologică, începând cu cea mai veche factură scadentă și accesoriile aferente acesteia, indiferent de mențiunile înscrise pe documentele de plată și de titlul cu care se face plata.

În cazul în care Clientul nu va achita sumele datorate la data scadentă, Vânzătorul va avea dreptul: (a) de a sista livrarea de produse către Client și (b) de a considera contractul de vânzare reziliat de plin drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată și/sau îndeplinirea oricăror alte formalități prealabile (pact comisoriu expres conform art. 1553 Cod civil), Clientul fiind de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligației de plată a sumei datorate până la împlinirea termenului scadent.

 1. Livrarea Produselor

Livrarea Produselor se va face prin fie prin intermediul unor firme de curierat rapid (pe cheltuiala Utilizatorilor), în funcție de opțiunea Clientului, la adresa de livrare indicată de către Client, fie prin ridicare personală de la punctele de ridicare disponibile pe Site (livrare standard), în termen de 7 zile lucrătoare de la data confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător. În cazul în care produsul nu va fi livrat în termenul sus-mentionat, Clientul va fi informat, prin e-mail, cu privire la noul termen de livrare al comenzii. Noul termen nu va depăsi 30 de zile de de la încheierea contractului (acceptarea comenzii).

În caz de depășire a termenului de livrare menționat anterior sau al celui prevăzut de lege, Vânzătorul va informa Cumpărătorul pe e-mail și va agrea, de comun acord cu acesta, corespunzător circumstanţelor, prelungirea termenului de livrare fără a se depăşi o perioadă suplimentară de cel mult 14 zile. În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar agreat, Utilizatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.  Prevederile de mai sus nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care Vânzătorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul de 7 zile lucrătoare este esenţială, așa cum clientul a informat pe Vânzător odată cu plasarea comenzii sau mai înainte de încheierea contractului, caz în care clientul are dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea imediată a contractului în caz de nerespectarea a termenului de livrare.

În caz de reziliere a contractului de către Utilizator, Vânzătorul va rambursa către Client prețul Produselor achitate în avans în termen de cel mult 7 zile  de la data la care Clientul a comunicat Vânzătorului decizia de reziliere a contractului. Toate sumele vor fi rambursate către Client  prin transfer bancar  în contul indicat de Client dacă plata comenzii a fost facută la livrare sau prin transfer bancar.

Livrarea comenzilor se face doar în zilele lucrătoare, de luni până vineri.  Nu se livrează comenzi în zilele de sâmbătă și duminică și nici în zilele în care sunt sărbători legale.

Vânzătorul va asigura livrarea Produselor în mod exclusiv pe teritoriul României.

Toate Produsele livrate de către Vânzător vor fi ambalate în mod corespunzător și vor fi însoțite de factură. Clientul are obligația de a verifica Produsele la primirea coletului și de a refuza primirea acestuia în cazul în care constată că Produsele prezintă deteriorări.

Vânzătorul va transmite firmei de curierat rapid datele cu caracter personal ale Clientului exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a Produselor achiziționate de Client de pe Site-ul Societății și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS), în limitele și în scopul prevăzut în prezentul înscris.

 1. Retragerea/Returnarea Produselor

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, Clientul – consumator are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în termen de 14 zile de la data la care Clientul, sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Client, intră în posesia fizică a Produsului. În cazul în care Clientul a comandat, prin aceeași comandă, mai multe Produse care au fost livrate separat, termenul de 14 zile se va calcula de la data la care Clientul, sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs.

Returnarea Produselor se va realiza în decurs de cel mult 14 zile de la data Clientul a comunicat Vânzătorului decizia de retragere din contract, returnarea realizată după expirarea termenului de 14 zile menționat anterior va da dreptul Vânzătorului să refuze primirea Produselor returnate.

Toate Produsele se vor returna în aceleași condiții în care acestea au fost primite de Client, respectiv în ambalajul original, fără nici un fel de deteriorări, cu toate etichetele intacte, în aceeași cantitate și cu documentele însoțitoare. Produsele ce constituie un kit vor trebui returnate ca un kit. Clientul își pierde dreptul de retragere și Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea Produselor care nu îndeplinesc condițiile anterior menționate.

În conformitate cu prevederile art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, nu vor putea fi returnate și Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza returnarea anumitor Produse cum ar fi cele desigilate și/sau despachetate care, prin natura lor nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă sau dacă sunt inseparabil amestecate cu altele sau sunt susceptibile de a se degrada.

Anterior returnării, Clientul va comunica Vânzătorului intenția de returnare a Produsului și datele contului bancar în care Vânzătorul va putea rambursa contravaloarea Produsului. Intenția de returnare a Produsului se va transmite în scris, prin email, la adresa indicată pe Site.

Vânzătorul va transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Clientul va suporta costul direct al returnării Produselor prin curier rapid și nu va putea solicita rambursarea acestui cost de către Vânzător. Prin excepție, cheltuielile de returnare vor fi suportate de către Vânzător în cazul în care Produsul returnat nu este cel comandat de către Client. Clientul va fi responsabil pentru diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării Produselor.

Vânzătorul va rambursa Clientului prețul Produsului returnat în termen de cel mult 14 zile de la data la care Produsele returnate sunt recepționate de Vânzător, sub rezerva ca Produsele returnate sa fie conforme, prin transfer bancar în contul indicat de către Client. Nu face parte din prețul Produsului și nu va face obiectul rambursării costul de livrare al Produsului de la Vânzător la Client prin curier rapid, în cazul în care, în conformitate cu prezentul Document, acesta a fost achitat de către Client.

În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului nedeteriorate și nefolosite și, dacă este posibil, în ambalajul original.

După primirea bunurilor returnate, Vânzătorul are dreptul să inspecteze aceste bunuri, în special pentru a determina dacă Bunurile returnate sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate. În cazul în care Bunurile returnate de cumpărător sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate și valoarea Bunurilor devine depreciată, vânzătorul are dreptul de a solicita despăgubiri Clientului pentru daunele care au fost aduse asupra Bunurilor, în special dacă valoarea Bunurilor a fost redusă din cauza manipulării acestora de către Client, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Vânzătorul este îndreptățit să oprească o anumită sumă în funcție de gradul de deteriorare/folosire a Produselor returnate.

 1. Responsabilitatea pentru conformitatea Produselor.

Vânzătorul are obligația de a se asigura că Produsele trimise către Client nu sunt defecte în momentul expedierii. Vânzătorul este răspunzător față de starea Produselor trimise către Client până în momentul în care Clientul a preluat bunurile.

Se consideră că Produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare dacă:

(a) Produsele trebuie să aibă caracteristicile pe care părțile le-au negociat și, în absența unui acord, caracteristicile pe care le-au descris Vânzătorul sau Producătorul pe site-ul web sau în comanda / confirmarea ofertei,

(b) Produsele au cantitatea, gradul sau greutatea corespunzătoare;

(c) Produsele respectă legislația în vigoare.

Dacă apar probleme de conformitate asupra Produselor, Clientul are dreptul să solicite:

(a) eliminarea defectului prin furnizarea de Produsenoi fără defecte sau prin furnizarea Produselor lipsă,

(b) remedierea defectului prin repararea Produselor,

(c) retragerea din contract / returnarea Produselor.

Pentru produsele de folosință îndelungată care au certificat de garanție și care prezintă neconformități de la caracteristicile prescrise, Clientul poate solicita Vânzătorului repararea Produsului sau înlocuirea acestuia.

Produse pentru care nu se asigură dreptul de retragere/retur:

 • Produsele returnate care fac parte dintr-un set de produse. Acestea trebuie returnate ca set și nu separat;
 • Produsele care au fost modificate în funcție de dorința Clientului sau care au fost personalizate.

 

 1. Limitarea răspunderii

Utilizatorii/Clienții au cunoștință și sunt de acord că Societatea nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la imposibilitatea folosirii informațiilor de pe Site sau alte pagube (chiar dacă Societatea a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: i) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor Site-ului; ii) acces neautorizat la datele dumneavoastra; iii) declarații sau acțiuni a oricărei terțe părti asupra Serviciilor oferite pe Site și iv) orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

În limita prevederilor din prezentul document – Termeni și Condiții, societatea Rywal RHC România S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

 1. Drepturi de autor

Conţinutul Site-ului, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul este proprietatea exclusivă a societatii Rywal RHC România S.R.L., fiind protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Societatii asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului Site-ului, fără acordul expres scris al Societății, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale societății Rywal RHC România S.R.L. și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății.

 1. Dispoziții finale

Nici una dintre părţile unui Contract încheiat între Client și Vânzător nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neexecutarea Contractului şi a obligaţiilor lor contractuale, dacă acea neexecutare se datorează unui eveniment considerat în mod rezonabil a fi eveniment de forţă majoră. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va notifica cealaltă parte în scris în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţia acelui eveniment, iar partea care notifică va lua toate măsurile disponibile şi necesare pentru a limita orice efecte adverse posibile ale evenimentului de forţă majoră. În situaţia în care evenimentul de forţă majoră depăşeşte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediată a Contractului.

Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către Rywal RHC România S.R.L. Utilizatorului/Clientului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

Prezentul document, conţinutul acestuia, Site-ul, Serviciile precum şi orice conflict care ar putea apărea între Utilizator și Societate vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul Societății.

În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorilor, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Rywal RHC România S.R.L. are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții fără nicio notificare în prealabil.

Odată cu accesarea Site-ului, Rywal RHC România S.R.L. înțelege că Utilizatorul/Clientul a citit și înțeles acești ”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Client și confirmată ca acceptată de Societate are valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta.